Ketika setiap diri menjadi merasa paling benar

Ketika daun merasa paling daun
Ketika awan merasa paling awan
maka lebih baik daun diam terhadap kedaunannya
dan awan diam terhadap keawanannya

Begitulah kebenaran individu. Setiap orang akan merasa benar. Boleh. Tetapi ketika ia adalah seorang yang merasa tokoh, ia merasa benar, ia merasa benar sendiri, maka itu bukanlah hal yang mudah.

Dalam kebenaranmu sendiri, maka kediaman seringkali lebih mendamaikan daripada teriakan kebenaran itu. Diteriakkan atau didiamkan itu juga salah satu pilihan tentang kebenaran. Lalu… Biarkanlah Allah yang menjadi juri atas kebenaran-kebenaran itu. Berserah diri.

daun

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.